Tượng Phật

phat-nhu-lai

TƯỢNG PHẬT BẰNG ĐÁ TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 1m8

tuong-phat-quan-am-nghin-tay

TƯỢNG PHẬT BẰNG ĐÁ TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 1m8

phat-to

TƯỢNG PHẬT BẰNG ĐÁ TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 1m8

tuong-phat-nhu-lai

Tượng Phật Như Lai và các vị La Hán bằng Đá Ngọc tại Nha Trang

Màu đá: Trắng ngọc bích

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 1m8