Tượng Đá Nghệ Thuật

da-my-nghe-210

TƯỢNG ĐÁ NGHỆ THUẬT NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 1m5 x 50cm

da-my-nghe-211

TƯỢNG ĐÁ NGHỆ THUẬT NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 1m5 x 50cm

da-my-nghe-212

TƯỢNG ĐÁ NGHỆ THUẬT NHA TRANG

Màu đá: Trắng xám

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 1m5 x 50cm

da-my-nghe-213

TƯỢNG ĐÁ NGHỆ THUẬT NHA TRANG

Màu đá: Trắng cam

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 1m5 x 50cm