Tượng Thánh Cả Giu se

chau-rua-mat-2

BỒN RỬA TAY BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Màu đá: Xám trắng

Loại đá: Đá khắc

Kích thước: 120cm

chau-rua-mat-bang-da

BỒN RỬA TAY BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Màu đá: Xám

Loại đá: Đá khắc

Kích thước: 120cm

chau-rua-mat

BỒN RỬA TAY BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Màu đá: Đen xám

Loại đá: Đá khắc

Kích thước: 120cm

bon-rua-tay

BỒN RỬA TAY BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Màu đá: Nâu có hoa văn

Loại đá: Đá khác

Kích thước: 120cm