Tượng Chúa

jesu

TƯỢNG THIÊN CHÚA BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 3m x 1m5

da-my-nghe-214

TƯỢNG THIÊN CHÚA BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 3m x 1m5

da-my-nghe-215

TƯỢNG THIÊN CHÚA BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 3m x 1m5

chau-rua-mat-2

BỒN RỬA TAY BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Màu đá: Xám trắng

Loại đá: Đá khắc

Kích thước: 120cm

chau-rua-mat-bang-da

BỒN RỬA TAY BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Màu đá: Xám

Loại đá: Đá khắc

Kích thước: 120cm

chau-rua-mat

BỒN RỬA TAY BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Màu đá: Đen xám

Loại đá: Đá khắc

Kích thước: 120cm

tuong-thien-chua

Tượng Thiên Chúa bằng đá cẩm thạch tại Nha Trang

Màu đá: Cam

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 3m x 1m5

bon-rua-tay

BỒN RỬA TAY BẰNG ĐÁ TỰ NHIÊN THEO PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Màu đá: Nâu có hoa văn

Loại đá: Đá khác

Kích thước: 120cm