Kỳ lân – Sư Tử

song-su

CẶP SƯ TỬ BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH NON NƯỚC TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 155cm

song-ho

CẶP KỲ LÂN BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH NON NƯỚC TẠI NHA TRANG

Màu đá: Vàng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 155cm

song-su-2

CẶP KỲ LÂN BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH NON NƯỚC TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 155cm

ky-lan-su-tu

Cặp Kỳ Lân bằng Đá Cẩm Thạch Non Nước tại Nha Trang

Màu đá: Cam

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 155cm