Đền – Chùa

cong-da

CỔNG CHÙA BẰNG ĐÁ TẠI NHA TRANG

Màu đá: Xám

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 5m

mau-cong-den-chua-dep-nhat-660x300

CỔNG CHÙA BẰNG ĐÁ TẠI NHA TRANG

Màu đá: Xám

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 5m

1--Hoa-Vien

CỔNG CHÙA BẰNG ĐÁ TẠI NHA TRANG

Màu đá: Xám

Loại đá: Cẩm thạch

Kích thước: 5m

cong-tam-quan-da-01

CỔNG CHÙA BẰNG ĐÁ TẠI NHA TRANG

Màu đá: Xám

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 5m