Đài Phun Nước

dai-phun-nuoc-trong-canh-quan-san-vuon-greenmore8

ĐÀI PHUN NƯỚC BẰNG ĐÁ TRẮNG KEM TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng kem

Loại đá: Cẩm thạch

Kích thước: 2m1

thiet-ke-dai-phun-nuoc-phong-thuy-3

ĐÀI PHUN NƯỚC BẰNG ĐÁ TRẮNG KEM TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng kem

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 2m1

thiet-ke-dai-phun-nuoc-9

ĐÀI PHUN NƯỚC BẰNG ĐÁ TRẮNG KEM TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng kem

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 2m1

dai-phun-nuoc-da-cam-thach

Đài Phun Nước bằng Đá Trắng Xanh Ngọc tại Nha Trang

Màu đá: Xanh ngọc

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 2m1